برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت‌ها

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

2 مربی بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گناباد

موضوعات


vبرنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت‌ها تهیه و تدوین (علی اردلان و سایر)
vدستورالعمل برنامه پاسخ به بلایا و فوریت‌ها (وزارت بهداشت)