HIV؛ تشخیص سریع و درمان بموقع

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 پزشک وکارشناس بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی میناب دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

موضوعات


× دستورالعمل کشوری مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری ویژه نوجوانان، مرکزمدیریت بیماری‌های واگیر، اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی سال 1393
× پروتوکل مرکز ارتقای سلامت زنان آسیب‌پذیر، مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار، اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی
× چکیده چهارمین برنامه استراتژیک ملی کنترل عفونت  HIVجمهوری اسلامی 1398-1394
× مجموعه دستورالعمل‌های مراقبت و درمان (مشاوره و تشخیص HIV)- ویرایش چهارم 1396- مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی