معاینه‌های سلامت شغلی را جدی بگیرید

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت کار دانشگاه علوم پزشکی قم

2 متخصص طب کار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3 کارشناس بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی کاشان

موضوعات


× مجله پیراپزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
× دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
قانون کار جمهوری اسلامی