وظایف سازمان‌های برون بخشی در بلایا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

2 مسؤول واحد مدیریت خطر در بحران و بلایا دانشکده علوم پزشکی تربت جام

3 رابط فصلنامه و کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

4 مربی آموزشگاه بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

موضوعات


  1.  برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت‌ها (EOP) سال 1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  2.  شرح وظایف و آیین نامه‌های کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران
    1.  احمدی. مهدی؛ پورمحمد. بهزاد؛ سیاهکالی مرادی؛ علی، «مدیریت بحران و ضرورت سازماندهی و هماهنگی تیم‌ها»

4. علیدوستی، سیروس، «کاربرد مدیریت بحران در کاهش ضایعات زلزله»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1371.

  1.  لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران،1385

6. شریفی، رضا؛ «آسیب‌های روانی اجتماعی ناشی از بلایای طبیعی و نقش فرهنگی بسیج در مقابله با آن» فصلنامه مطالعات بسیج پاییز و زمستان82

  1.  محبی فرد، رفعت؛ آصف زاده، سعید. «نقدی بر ساختار دولتی مقابله با بلایای طبیعی کشور ایران: تحقیق در سیستم بهداشت و درمان»
  2.  رییس اکبری، قاسم؛ «بلایا و اقدام‌های اولیه از مجموعه کتب آموزش بهورزی»
  3.  مدیریت و کاهش خطر بلایا(1394)
  4.  دوره تخصصی تربیت مدرس مدیریت بحران فصول 2 و 5