آموزش شیردهی در دو و چندقلویی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر گروه سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی البرز

2 کارشناس شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی البرز

3 کارشناس مسؤول سابق آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوعات


×      سایت انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر  www.shiremadar.ir2
×   انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر به سفارش معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی  با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران (یونیسف). کتاب مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر. 1388.صفحات 323،324،325
×   راهنمای مشاوره با مادر درمورد سلامت و تغذیه کودک اسفند ماه 1394، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر سلامت خانواده و جمعیت اداره سلامت کودکان. صفحات 72،73،74،75،76