راههای جلوگیری از انتقال «ایدز» به نوزادان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول پیشگیری از اچ آی وی ایدز و بیماری‌های آمیزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس مسؤول سلامت مادران دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

4 کارشناس مسؤول مبارزه با بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

موضوعات


×      دستورالعمل پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به کودک(سال1393)
×      راهنمای استفاده از داروهای ضد ویروسی در کودکان مبتلا(سال 1393)
×      سایت ایدز دانشگاه علوم پزشکی مشهد
×      برای هر کسی می‌تواند اتفاق بیفتد(سال 1396)