مروری بر جولان ریزگردها و پیامدهای آن

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موضوعات


×   رهنمودهای مرکز سلامت محیط و کار، پژوهشکده محیط زیست، چگونه از اثرات ریزگردها بکاهیم 
×  سعید ملکی، الیاس مودت، بررسی منشاء ریزگردها و تأثیر آن بر آسایش جسمی و روحی انسان، همایش تخصص ریزگردها پایش اثرات و راهکارهای مقابله
مهری دلسوز، حسین علیدادی، بررسی چالش‌های ریزگردها و راهکارهای مقابله با آن، همایش بهداشت محیط ایران 1392