آگاه‌سازی جوانان و رفتارهای پرخطر جنسی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مبارزه با بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2 کارشناس مبارزه با بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

موضوعات


× آموزش پیشگیری از ایدز برای افراد در معرض خطر (به روش آموزش همتایان) مؤلفان دکتر مجید رضازاده ، دکتر کامبیز محضری و... انتشارات رسانه تخصصی
× مشاوره وآزمایش اچ آی وی (کتاب مرجع پزشکان) تدوین کنندگان دکتر بهرنگ شادلو، دکتر معصومه امین اسماعیلی ، دکتر آفرین رحیمی انتشارات مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
× مقاله پژوهشی عوامل مؤثر بر رفتارهای مخاطره‌آمیز نوجوانان تهیه کنندکان زهرا نیک منش، زهره خسروی و... انتشارات مجله علوم رفتاری دوره چهارم شماره 3 پائیز 1389 
× راهنمایآموزشی اچ آی وی/ ایدز ویژهمربیانبهورزان
× راهنمایخودمراقبتی برای زندگی عاری از اچ آی وی/ ایدز
× آسیب پنهان، خبرنامه مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر  در زمینه اچ آی ویو ایدز و رفتارهای مخاطره‌آمیز
پیشگیری از رفتار مخاطره‌آمیز در نوجوانان و جوانان (سنین بلوغ دختران و پسران)، ستاد طرح بسیج سلامت دانش‌آموز