سالمند و بی‌ اختیاری ادراری

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

موضوعات


×   برگرفته از کتاب مروری برطب سالمندان ازدانشگاه علوم پزشکی سمنان
×   کتاب سالمندی وسلامت دکتر غلامحسن خدایی ودکتر محمود توکلی‌راد
راهنمای بهبود شیوه زندگی در دوره سالمندی، جلد 3، اداره سلامت سالمندان