بهورزان و نظارت بهداشتی بر غسالخانه‌ها و آرامستان‌ها

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

2 مربی مرکز آموزش بهورزی مبارکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موضوعات


  1. آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستان‌ها  به تهیه و تدوین:

    1. مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (گروه مؤلفین: صابر محمدی، رضا غلامی، ایوب بیکی، فرناز جغتایی)
    2. دفتر هماهنگی خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور(گروه مؤلفین: مسعود احمدی، هاشم نوروزی فرد)
    3. مطالعات بهینه‌یابی و مقایسه سایت‌های کشف و باغ رضوان، پرسشنامه نظرخواهی از مسؤولان شهر، سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد