تحکیم زندگی با مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اراک

2 مدیر گروه بیماری‌های غیرواگیردانشگاه علوم پزشکی اراک

3 کارشناس بیماری های ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 کارشناس آموزش بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 کارشناس آموزش بهورزی و عضو هیأت تحریریه فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


×  ازدواج و مبانی اسلامی روابط عاطفی و اجتماعی، روابط زناشویی، باروری سالم، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی معاونت بهداشت، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس اداره باروری سالم
×  اصول پایه مشاوره ژنتیک برای کارشناسان نظام سلامت، دکتر پانته آ ایزدی، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معاونت بهداشتی، مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر، اداره ژنتیک
×   نشریات کلینیک مشاوره ژنتیک مرکز تحقیقات ژنومیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
×   کنترل اختلال های مادرزادی و ژنتیک در سطح جامعه، سازمان جهانی بهداشت، مترجم: دکتر اشرف سموات 
×   دستورالعمل کشوری ژنتیک اجتماعی ویرایش خردادسال 94
×   کتابچه مشاوره ژنتیک سلامتی وخانواده  مخصوص بهورزان تهیه شده توسط مرکز مشاوره ژنتیک جهاد دانشگاهی مشهد