نقش مردم و بهورز در مقابله با بلایای طبیعی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 مدیر خطر بلایا دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

3 مربی مرکز آموزش بهورزی کبودرآهنگ دانشگاه علوم پزشکی همدان

4 مربی آموزش بهورزی هسته آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان

موضوعات


  1. برنامه مدیریت و کاهش خطر بلایا. دفتر مدیریت وکاهش خطر بلایا
  2. کتاب برنامه ملی پاسخ نظام سلامت دربلایا وفوریت‌ها، مؤلف دکترعلی اردلان ودیگران
  3. مجموعه شرح وظایف دفتر مدیریت خطربلایا ، هما یوسفی، دفتر مدیریت وکاهش خطر بلایا

جاوید،مهدی « اطلاع رسانی برای آمادگی در شرایط اضطراری: راهبردهایی برای بازتوانی مردم در برابر فجایع» سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران