آشنایی با فرهنگ رفتارهای رانندگی واحتیاط‌های جاده ای

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

3 کارشناس مسؤول واحد گسترش دانشگاه علوم پزشکی البرز

4 کارشناس واحد گسترش دانشگاه علوم پزشکی البرز

موضوعات


l    کتاب رانندگی امن ومطمئن تالیف علی سلیم نیا، دفتر تحقیقات کاربردی ناجا
l    فصلنامه علمی، ترویجی راهور، سال دهم، شماره 22، تابستان 92
l    اصول و مبانی نجات(مجموعه جزوات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران)
سایت فرهنگ ترافیک