نقش بازی در ایجاد خلاقیت و پرورش کودکان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 مدیر گروه سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

موضوعات


  1. نظری نژاد، محمدحسین (مترجم)، آموزش در دوران کودکی، (اسپارک، برنارد)
  2. حقیقی، فریدون (مترجم)، رشد عقلانی کودک از دیدگاه پیاژه، (جینزبرگ)
  3. بازی و اهمیت آن در یادگیری، رسول آذر
  4. کتاب روانشاسی رشد تالیف جیمز دیلیو و وندرز ندن ترجمه: دکتر حمزه گنجی
  5. مقاله "نقش بازی در رشد کودکان" – برگرفته از وبلاگ http://mohagheghh.persianblog.ir
  6. بازی کودکان در اسلام، محمدصادق شجاعی، مرکز پخش پژوهش های اسلامی صدا و سیما، قم مؤسسه بوستان کتاب، 1385
  7. روان شناسی بازی، دکتر محمدعلی احمدوند، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم.
  8. نقش بازی در ایجاد خلاقیت و پرورش کودکان، ابوالقاسم ریاحی، چاپ اول، پاییز 1380، نشرپرنیان