سوانح و حوادث در کمین کودکان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی سلماس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

2 مربی مرکز آموزش بهورزی سردشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

3 کارشناس سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی جهرم

4 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

موضوعات


×  پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان، دکتر محمداسماعیل مطلق، دکتر سید حامد برکاتی، نغمه تشکری و... .
×  بچه‌های کوچک آسیب‌های بزرگ( ویژه مربیان)
×  حوادث و سوانح مهم‌ترین علت مرگ کودکانwww.mehcom.com))
×  کتاب کودک سالم وبوکلت چارت کودک سالم