آشنایی با زیج حیاتی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی لاهیجان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی رودسر دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی لارستان

موضوعات


l    دستورالعمل تکمیل پوستر زیج حیاتی مناطق روستایی و شهری، مرکز مدیریت شبکه، نسخه نهایی تیرماه 1394
l    کتاب بهداشت و مبانی کار در روستا