آشنایی با «سوگ» در کودکان و روش‌های برخورد با آن

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

موضوعات


× کتاب حمایت های روانی، اجتماعی در بلایا وحوادث غیرمترقبه سال 90 ویژه مدیران بهداشتی، ویژه پزشکان عمومی، ویژه کاردان‌های بهداشتی، ویژه معلمان و مشاوران مدارس، دکتر محمد تقی یاسمی، دکتر نیلوفر مهدوی هزاوه، دکتر بهزاد قربانی، دکترکاله کوهی حبیبی، دکتر معصومه امین اسماعیلی، دکتر ستاره محسنی فر
×  ویژه نامه بهورز، سلامت روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد، سال 1390