موادغذایی؛ جایگزین مناسب مکمل‌ها

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

موضوعات


×  غذا به جای دارو از دکتر رضا شیخ الاسلامی
×  کاربرد مکمل‌های تغذیه‌ای در پزشکی دکتر مایکل زیمرمن مترجمان مینا اسماعیلی، دالی بنداریان زاده، هایده کیانفر، آنا  هیتا هوشیار راد
×  تغذیه اساسی، دکتر رضا راست منش
کتاب تغذیه کودک و نوجوان در سلامت و بیماری، دکتر رویا گلیشادی