پویش اطلاع رسانی سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مسوول روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات