ضرورت آموزش های قبل از آغاز زندگی مشترک

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر گروه سلامت خانواده و MPH بهداشت باروری مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

موضوعات


-      زوجین جوان بخوانند؛دکتر عبداله زاده ، مریم دادگرنیا، انتشارات بیهق. 1389
-      مجموعه دستورالعمل های کشوری نظام مراقبت بیماری های غیرواگیر؛دکتر مسعود رفعتی، دکتر مرجان قطبی، دکتر هاله احمد نیا، انتشارات سپیدبرگ باغ کتاب. 1387