نظام مراقبت سندرومیک

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو هیأت تحریریه فصلنامه بهورز

موضوعات


  • ·   اصول پیشگیری و  مراقبت از بیماری‌های واگیر. انتشارات روح قلم 1385
  • ·   مطالب سخنرانی دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌ها در کارگاه‌هایIHR
  • ·   مطالب سخنرانی دکتر نورآبادی. در کارگاه نظام مراقبت سندرمیک