اصول بهداشت کار و عوامل زیان آور و بیماری های ناشی از کار در مرغداری‌ها و آبزی پروری ها

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

2 مربی بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

3 کارشناس بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی

موضوعات


  1. کتاب جامع بهداشت عمومی .ضمیمه جلد اول . اپیدمیولوژی و کنترل آنفلوآنزا با تاکید بر نوپدیدی آنفلوانزای پرندگان ". نویسنده علی حاتمی
  2. آئین نامه بهداشت کار در مراتع کشاورزی ، دامداری ها ، مرغداریهای سراسر کشور. انتشارات مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .
  3. این آیین نامه در اجرای مفاد ماده 85 قانون کار در خصوص وظایف وزرات بهداشت در جهت جلوگیری از بیماری های شغلی و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار کشاورزان و دامداران ، تولید کنندگان طیور، زنبورداری، پرورش ماهی و تشکیلات مشابه میباشد.
  4. اصول مرغداری و بیماریهای طیور .انتشارات اشرفی، دکتر حسن اوحدی نیا

5.Sara A.Quantdt phD ,and etal.American Journal of industrial medicine

Volume 49,issue  5 ,pages 343.351,may 2006