مثبت و منفی‌های برنامه «پزشک خانواده شهری»

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس مسؤول بودجه و اعتبارات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  • ·   دستورالعمل پزشک خانواده شهری نسخه 02
  • ·   سایت دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان

سایت دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد