مشکلات پستانی در شیردهی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی بهداشت خانواده مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

موضوعات


  • دانستنی های تغذیه شیرخواران (انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر)
  • راهنمای مادران برای تغذیه با شیر مادر ( اداره سلامت کودکان )
  • راهنمای تغذیه شیرخواران (دکتر سعیدی و دکتر سیدی)
  • قدم نو رسیده مبارک (اداره سلامت نوزادان)
  • شیر مادر (دکتر پدرام نیک نقش و همکاران)