بیماری فشار خون ( تشخیص ، کنترل یا پیشگیری ،درمان ، عوارض ، تغذیه و غیره )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی بهداشت خانواده دانشکده علوم پزشکی خلخال

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

کلیدواژه‌ها

موضوعات