هفته سلامت مردان

نوع مقاله : پوستر-عکس

نویسندگان

1 مدیر سلامت جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس سلامت خانواده

چکیده

همه ساله در هفته آغازین اسفندماه با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروه های مختلف جامعه در خصوص اولویت های سلامت مردان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، هفته ملی "سلامت مردان ایران"، برگزار می گردد.
مردان به عنوان نیمی از جمعیت کشور نیروی مولد جامعه و ضامن امنیت خانواده و جامعه می باشند. این گروه بعنوان محور اقتصاد خانواده و نیروی کار در جامعه به شمار رفته و تلاش برای تامین سلامت جسمی،روحی و روانی آنان تاثیر بسزایی درتوسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ، بهداشتی خواهد داشت.مردان بیشتر از زنان در مواجهه با عوامل مخاطره آمیز سلامتی هستند لذا آموزش و اطلاع رسانی در راستای افزایش آگاهی سلامت از مهمترین اقدامات جهت حفظ و ارتقاء سلامت مردان می باشد.
برخی رفتارهای پرخطر مانند سبک زندگی نامطلوب، رفتارهای پرخطر ترافیکی و ... و همچنین بیماری هایی مانند سکته قلبی، ایدز، اعتیاد، حوادث تراقیکی ، حوادث شغلی، سرطانهای خاص، خشونت و قتل با شیوع و اهمیت بیشتری در مردان مشاهده می شود .
با توجه به اهمیت سلامت مردان جامعه وکاهش مرگ ومیر زودهنگام آنان ، مراقبت های ادغام یافته گروه سنی در مراکز خدمات جامع سلامت به منظور شناسایی عوامل خطر و نشانه های بالینی ساده به صورت جامع انجام می شود . از ساده ترین نشانه ها برای ارزیابی ، شناسائی زودرس بیماری و درمان و ارجاع بموقع آنها استفاده میشود ودراین راستا با رویکرد آموزش ، مشاوره وغربالگری ، ارتقاء آگاهی وسلامت ایشان حاصل می گردد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات