ضرورت و اهمیت غربالگری سلامت روان در مراقبت ها

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی قم

2 رییس گروه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات