سلامت استخوان و مفاصل در سالمندی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی تالش دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 کارشناس سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 کارشناس سلامت میانسالان و سالمندان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات