اجرای برنامه غربالگری بیماری کم کاری تیرویید نوزادان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس اداره غدد و متابولیک، واحد بیماری‌های غیرواگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات