آشنایی با چند بیماری دهانی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول دهان و دندان دانشکده علوم پزشکی بهبهان و آغاجاری

2 دندانپزشک مرکز تجمیعی شهیدبقایی دانشکده علوم پزشکی بهبهان و آغاجاری

چکیده

ا

کلیدواژه‌ها

موضوعات