اجرای حرکات کششی در کلاس درس، راهی برای ترویج فعالیت بدنی مطلوب در جامعه

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده تربت جام

3 کارشناس سلامت مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات