بررسی برنامه های پیاده شده درمبارزه با بحران کرونا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

3 رییس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

4 کارشناس بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات