آشنایی با کلاس های آمادگی برای زایمان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول بهورزی و رابط فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 کارشناس سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 مدیر گروه سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات