آشنایی با مقوله بازتوانی در زمان بلایای طبیعی و انسان ساخت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی‌دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

3 کارشناس روان‌شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

کلیدواژه‌ها

موضوعات