اپیدمیولوژی علل مرگ و میر و روند تغییرات آن

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مبارزه با بیماری ها مرکز آموزش بهورزی امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس آمار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات