دانستنی های مهم در انجام صحیح غربالگری درگیری با دخانیات، الکل و مواد

نوع مقاله : گوناگون

نویسندگان

1 مدیر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 کارشناس سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 کارشناس پیشگیری از اعتیاد معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات