آمادگی پاسخ در همزمانی کووید 19 و حوادث و بلایای طبیعی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول مدیریت خطر در بلایا و حوادث و مشاور ریاست دانشگاه

2 کارشناس کاهش خطر در بلایا و حوادث

3 رئیس اداره کاهش خطر و بلایا دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات