توجه به سلامت روح و روان در همه گیری کووید 19

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی فسا

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی فسا

3 کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات