راه‌های افتراق کرونا و آنفلوانزا در فصل پاییز

نوع مقاله : پاسخ به نامه

نویسندگان

1 کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات