خلاصه ای از کتاب «کاربرد روان‌شناسی در تئوری‌های مدیریت»

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

مرکز آموزش و بازآموزی برنامه‌های سلامت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کلیدواژه‌ها

موضوعات