سهم رسانه، آموزش و اطلاع رسانی علمی و بموقع

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 سرپرست گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم

2 کارشناس آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم

3 کارشناس آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 عضو دفتر فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات