بایدها ونبایدها ی سوگواری در ایام شیوع کرونا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کلیدواژه‌ها

موضوعات