آثار و علایم بدخیمی ها در دهان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسوول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

کلیدواژه‌ها

موضوعات