حفظ سلامت روان در بحران و حوادث

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مربی مرکزآموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

3 کارشناس مسئول مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

4 رئیس اداره سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان

کلیدواژه‌ها

موضوعات