گروه بندی علت مرگ در جوانان بر اساس ICD10

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس آمار و تحلیل عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 کارشناس مسئول آمار تحلیل عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان،

کلیدواژه‌ها

موضوعات