چگونگی تشویق صحیح مردم به مشارکت در حوزه سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

2 رییس گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری

موضوعات