آشنایی با علائم و درمان بیماران مبتلا به ناراحتی معده و درد های شکمی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مدیر و مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

موضوعات