سناریوی مرگ کودک

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 کارشناس سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

2 رییس گروه سلامت نوزادان،کودکان وترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات