وظایف اصلی بهورز در برخورد با آسیب دیدگان بلایا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات