کرونا را بترسانید!(راهکارهای مقابله با استرس و اضطراب ناشی از همه‌گیری ویروس کووید 19)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

3 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

4 کارشناس مسؤول سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات